Professionele en integere begeleiding
Jarenlange ervaring
Noloc gecertificeerd

spoor 2

Wanneer mensen door ziekte of een ongeluk hun eigen werk niet meer kunnen uitvoeren, kan een spoor 2-traject worden ingezet. De klant wordt ondersteund bij het zoeken naar een passende functie buiten de eigen organisatie of maakt afhankelijk van de situatie andere keuzes.

Nieuwe wegen

Er kunnen radicale veranderingen in de loopbaan plaatsvinden omdat het oude werk fysiek en/of psychisch niet meer mogelijk is. Wennen aan de nieuwe situatie en accepteren dat dingen anders lopen, is onderdeel van het proces. 

Onderzoek naar mogelijkheden

Een spoor 2-traject wordt meestal in fasen verdeeld waarbij er in fase 1 gekeken wordt naar de persoon en zijn mogelijkheden. Deze fase draait om loopbaanonderzoek waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de klant. Fase 2 en 3 zijn meer gericht op de arbeidsmarkt. Wanneer iemand weet wat hij wil, wordt er gezocht naar een werkplek die passend is bij de nieuwe situatie.

 

2 sporen 

Tijdens een spoor 2 -traject kunnen verschillende onderdelen tegelijk plaatsvinden. Een re-integratieplaats kan al bij start van het traject worden ingevuld  zodat iemand kan ondervinden hoe belastbaar hij in de praktijk is. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan een lange-termijnplan. 

CV, motivatiebrief en LinkedIn

Afhankelijk van de wens van de klant kan er op elk moment in het traject hulp geboden worden bij het maken van een CV, een pakkende brief of het maken of optimaliseren van een LinkedIn-profiel. Soms is het voor mensen lang geleden dat ze te maken hebben gehad met solliciteren. Vanzelfsprekend hoort ook het maken van een persoonlijk profiel en voorbereiding op de gesprekken bij de dienstverlening.

Veel partijen

Gedurende het hele traject is het van belang om contact te onderhouden met alle betrokken partijen. Goede verslaglegging is noodzakelijk, zodat aangetoond kan worden dat de inspanningen conform de Wet Verbetering Poortwachter worden uitgevoerd.